สำหรับผู้ที่สนใจในบทความของ Blisby.com ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใด หากต้องการนำบทความหรือรูปภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ www.blisby.com ไปเผยแพร่ต่อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

การแชร์ลิงก์บทความไปยังโซเชียลมีเดีย

  • สามารถก๊อบปี้ลิงก์เพื่อนำไปวางบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
  • กดไอคอนแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียซึ่งมีอยู่ในหน้าบทความทุกบทความแล้ว

การนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้

  • ให้เครดิตและ Backlink กลับมายังเว็บไซต์ โดยลิงก์นั้นจะต้องเป็นลิงก์แบบ Live Link ซึ่งสามารถคลิกกลับมายังบทความต้นฉบับที่ Blisby.com โดยใช้โคด HTML ดังนี้ <a href=”ลิงก์บทความ”>ชื่อบทความ</a>
    ตัวอย่าง หากต้องการใช้บทความ ปักผ้าน่ารักกับ Blisby.com  ต้องใส่โคด HTML ดังนี้

    <a href="http://www.blisby.com/blog/how-to-embroidery/">How to: ปักผ้าน่ารักกับ Blisby.com</a>
  • ห้ามดัดแปลงรูปภาพ เช่น ใส่โลโก้ของคุณเอง ลบลายน้ำของ Blisby.com หรือตัดภาพเพื่อตัดโลโก้ Blisby.com ออกอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้หากต้องการนำบทความไปเผยแพร่ยังสื่ออื่นๆ นอกเหนือจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามมายังอีเมล contact@blisby.com