ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือคำถามในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับ Blisby ติดต่อสอบถามทีมงาน Blisby ได้ที่อีเมล นะคะ