QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์)

  • QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) large image 0 by WISHES
  • QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) large image 1 by WISHES
  • QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) large image 2 by WISHES
QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) thumbnail 0 by WISHES QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) thumbnail 1 by WISHES QUATZ and SMOKEY QUATZ สร้อยข้อมือหิน ควอซ์และสโมกกี้ควอซ์) thumbnail 2 by WISHES

เกี่ยวกับสินค้า

SHE and HE collection
Stone Bracelet for "S H E"
Material : Quatz and Smokey Quatz
and Onyx สีดำด้าน ตรงกลาง
Style : Minimalist
Size : 15-16 cm.
Stone : 6mm.

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

299 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
WISHES

WISHES

เปิด:
6 มิ.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Mini Size Lapis Lazuri 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) รูปสินค้า Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Srt of Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Magic of Black รูปสินค้า Mini size Onyx and Hematite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้

สินค้าแนะนำ