Yellow Tiger Eyes and Citrin

  • Yellow Tiger Eyes and Citrin large image 0 by WISHES
  • Yellow Tiger Eyes and Citrin large image 1 by WISHES
  • Yellow Tiger Eyes and Citrin large image 2 by WISHES
Yellow Tiger Eyes and Citrin thumbnail 0 by WISHES Yellow Tiger Eyes and Citrin thumbnail 1 by WISHES Yellow Tiger Eyes and Citrin thumbnail 2 by WISHES

เกี่ยวกับสินค้า

6mm. Yellow Tiger Eyes and 8mm. Citrin
Wrist Size 15-16cm.
LINE and IG be.wishes.you

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

299 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
WISHES

WISHES

เปิด:
6 มิ.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Mini Size Lapis Lazuri 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) รูปสินค้า Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Srt of Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Magic of Black รูปสินค้า Mini size Onyx and Hematite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้

สินค้าแนะนำ