Mini Size 4mm. Onyx and Hematite for Hipster Couple

  • Mini Size 4mm. Onyx and Hematite for Hipster Couple large image 0 by WISHES
  • Mini Size 4mm. Onyx and Hematite for Hipster Couple large image 1 by WISHES
Mini Size 4mm. Onyx and Hematite for Hipster Couple thumbnail 0 by WISHES Mini Size 4mm. Onyx and Hematite for Hipster Couple thumbnail 1 by WISHES

เกี่ยวกับสินค้า

SHE and HE collection
Stone Bracelet for Hipster Couple
199/ piece
4mm. Onyx, Howlite and Hematite
Minimalist and simple style
S H E 15-16 cm. H E 17-18 cm.
LINE, FB and IG : be.wishes.you

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

199 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
WISHES

WISHES

เปิด:
6 มิ.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Mini Size Lapis Lazuri 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) รูปสินค้า Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Srt of Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Mini size Onyx and Hematite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Magic of Black

สินค้าแนะนำ