Soft Chocolate Cake with Almonds

  • Soft Chocolate Cake with Almonds large image 0 by MomMadeBakery
Soft Chocolate Cake with Almonds thumbnail 0 by MomMadeBakery

เกี่ยวกับสินค้า

Chocolate chiffon cake with Soft chocolate sauce and Almonds.

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ ฟรี -

Free delivery for 20 cups up (In specified area only)


ติดต่อเจ้าของร้าน

50 บาท

จำนวนสินค้า
Add to Favorite
  
MomMadeBakery

MomMadeBakery

เปิด:
29 ธ.ค. 2559
สินค้า:

รูปสินค้า Soft Chocolate Cake with Almonds

สินค้าแนะนำ