Blue Tiger Eyesand 92.5% stering silver

  • Blue Tiger Eyesand 92.5% stering silver large image 0 by WISHES
  • Blue Tiger Eyesand 92.5% stering silver large image 1 by WISHES
Blue Tiger Eyesand 92.5% stering silver thumbnail 0 by WISHES Blue Tiger Eyesand 92.5% stering silver thumbnail 1 by WISHES

เกี่ยวกับสินค้า

10 mm. with stering silver 92.5%
Wrist size 15 - 16 cm.
LINE, FB and IG. Be.wishes.you

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

499 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
WISHES

WISHES

เปิด:
6 มิ.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Mini Size Lapis Lazuri 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) รูปสินค้า Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Srt of Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Magic of Black รูปสินค้า Mini size Onyx and Hematite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้

สินค้าแนะนำ