Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้)

  • Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) large image 0 by WISHES
  • Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) large image 1 by WISHES
  • Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) large image 2 by WISHES
Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) thumbnail 0 by WISHES Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) thumbnail 1 by WISHES Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) thumbnail 2 by WISHES

เกี่ยวกับสินค้า

SHE and HE collection.Stone Bracelet for "S H E"
Howlite and Lava 6mm.
Minimalist and simple style
Size : 15-16cm.

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

299 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
WISHES

WISHES

เปิด:
6 มิ.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Mini Size Lapis Lazuri 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Howliteand LAVA (สร้อยข้อมือหินแท้) รูปสินค้า Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Srt of Mini size Onyx and Pyrite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้ รูปสินค้า Magic of Black รูปสินค้า Mini size Onyx and Hematite 4 mm. สร้อยข้อมือหินแท้

สินค้าแนะนำ