Handmade watch Stly Handmade classic

  • Handmade watch  Stly Handmade  classic large image 0 by Handmadewatch
Handmade watch  Stly Handmade  classic thumbnail 0 by Handmadewatch

เกี่ยวกับสินค้า

Handmade watch
Stly Handmade classic
อ คือเอาตะขอเกี่ยวกับโซ่
สามารถปรับระดับได้ตามความยาวของโซ่ (13-17cm.)
**กรุณาแจ้งทางร้านหากผู้ซื้อมีข้อมือเล็ก กว่านี
(บรรจุในซองพลาสติกใสไม่มีกล่อง) <<
หากต้องการกล่องสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ ราคารวมกล่อง 320 -

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 50 บาท -

ตรวจสอบสินค้าก่อนก่อนจัดส่ง


การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

สินค้าแตก ชำรุด เสียหาย


ติดต่อเจ้าของร้าน

299 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
Handmadewatch

Handmadewatch

เปิด:
21 ม.ค. 2559
สินค้า:

รูปสินค้า Handmade necklace made of leather รูปสินค้า HandmadeHandmade lady bracelet leather รูปสินค้า Handmade men bracelet leather รูปสินค้า Handmade watch  vintage รูปสินค้า  bracelet leather รูปสินค้า Handmade watch  Stly Handmade  sport

สินค้าแนะนำ