Boy&Girl V.3

  • Boy&Girl V.3 large image 0 by diybyole
  • Boy&Girl V.3 large image 1 by diybyole
  • Boy&Girl V.3 large image 2 by diybyole
Boy&Girl V.3 thumbnail 0 by diybyole Boy&Girl V.3 thumbnail 1 by diybyole Boy&Girl V.3 thumbnail 2 by diybyole

เกี่ยวกับสินค้า

พวงกุญแจตุ๊กตาผ้า น่ารัก "ยัยเฉิ่ม-นายเฉย'' มาเป็นคู่
ใน คอนเซ็ป " Sad Day"

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 30 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

150 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  

diybyole

(Iam Ole)

Welcome to my little shop..!! i love handmade.. I spend my free times. to do it and every stuff of my works are designed and made with my hart..^_^

ติดต่อเจ้าของร้าน
diybyole

diybyole

เปิด:
16 เม.ย. 2558
สินค้า:

รูปสินค้า Vintage Bag-1 รูปสินค้า Dotty Bag-2 รูปสินค้า Notebook (Set-1) รูปสินค้า Flower Bag รูปสินค้า Vintage Bag-2 รูปสินค้า Dotty Bag-1

สินค้าแนะนำ