Box theatre DIY

  • Box theatre DIY large image 0 by WisesShop
  • Box theatre DIY large image 1 by WisesShop
  • Box theatre DIY large image 2 by WisesShop
  • Box theatre DIY large image 3 by WisesShop
  • Box theatre DIY large image 4 by WisesShop
Box theatre DIY thumbnail 0 by WisesShop Box theatre DIY thumbnail 1 by WisesShop Box theatre DIY thumbnail 2 by WisesShop Box theatre DIY thumbnail 3 by WisesShop Box theatre DIY thumbnail 4 by WisesShop

เกี่ยวกับสินค้า

กล่องโรงละครหลายรูปแบบให้เราลงมือประดิษฐ์ของขวัญชิ้นพิเศษด้วยตัวเองพร้อมคู่มือการประดิษฐ์ทุกขั้นตอน (คู่มือบรรยายภาษาอังกฤษ) เพิ่มความพิเศษไฟ led ที่มาพร้อมภายในกล่อง
ขนาดของกล่อง 14.3x8.4x2.6 cm.
ราคาพิเศษ ชิ้นละ 350 บาทเท่านั้น

A : Countryside notes
B : In a happy corner
C : Roam around in winter
D : Forest rhapsody

Inbox / Line : wpanoii

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 60 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

350 บาท

จำนวนสินค้า
Add to Favorite
  
WisesShop

WisesShop

เปิด:
16 ม.ค. 2561
สินค้า:

รูปสินค้า Box theatre DIY

สินค้าแนะนำ