HDD SATA 3 WD 1TB

  • HDD SATA 3 WD 1TB large image 0 by ANAMALCOMPUTER
HDD SATA 3 WD 1TB thumbnail 0 by ANAMALCOMPUTER

เกี่ยวกับสินค้า

hdd pc

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระเงินปลายทาง   

วิธีการและค่าจัดส่ง

ส่ง ราคาค่าจัดส่งชิ้นแรก ราคาค่าจัดส่งชิ้นต่อไป
ในประเทศ 30 บาท -
ติดต่อเจ้าของร้าน

1,000 บาท

สินค้ามีเพียง 1 ชิ้น
Add to Favorite
  
ANAMALCOMPUTER

ANAMALCOMPUTER

เปิด:
1 พ.ค. 2560
สินค้า:

รูปสินค้า HDD SATA 3 WD 1TB

สินค้าแนะนำ