เมื่อคุณลงทะเบียนกับ blisby.com ถือว่าตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้: ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะกำหนดความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้และ blisby.com

1. หน้าที่

blisby.com ให้บริการ 2 อย่าง ได้แก่:

  1. blisby.com จะจัดทำโครงสร้างเพื่อให้ผู้ขายเปิดร้านค้าออนไลน์ และเพิ่มสินค้าและบริการเข้าไปในร้านค้าออนไลน์ได้
  2. blisby.com เป็นพื้นที่ทางการค้าให้ผู้ใช้ (ทั้งลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน) ค้นหาสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก blisby.com

blisby.com เป็นผู้สร้างโครงสร้างสำหรับการติดต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ให้บริการผู้ใช้โดยไม่คิดค่าบริการ จะไม่มีการก้าวก่ายขั้นตอนการซื้อขาย และไม่ถือว่ามีภาระผูกพันในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น blisby.com จะมีบริการเสริมต่างๆ (แอพพลิเคชั่น การตลาด การโฆษณา) ซึ่งสามารถซื้อเพิ่มเพื่อช่วยเสริมให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและร้านค้าได้มากขึ้น แอพพลิเคชั่นและบริการเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลัก และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกออกไป

blisby.com ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อมีการปรับปรุงอาจส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์เกิดขัดข้อง แต่จะพยายามให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

2. การลงทะเบียน

ในการใช้บริการ blisby.com เพื่อซื้อหรือขาย จะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน โดยสมัครผ่านขั้นตอนง่ายๆ เพียงใส่ชื่อและอีเมล พร้อมทั้งรหัสผ่าน ทางเราไม่ตรวจสอบว่าชื่อและอีเมลแอดเดรสเป็นของจริงหรือไม่ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะตรวจสอบว่าผู้ที่จะติดต่อด้วยมีข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้

ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่นำพื้นที่การค้าขายนี้ไปใช้ในทางที่ผิด ทำสิ่งที่ละเมิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม และตกลงว่าจะเคารพกฎและมารยาทของเว็บไซต์

ผู้ดูแลบริษัท บลิสบีจำกัด และ blisby.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบสมาชิก ร้านค้า เนื้อหา หรือสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการทำผิดกฎหรือมีการนำเว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด

3. การใช้ข้อมูล

นอกเหนือจากข้อมูลในการลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกถือว่าเป็นความสมัครใจของผู้ใช้ เราจะไม่ขอข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หน้าที่ของเราคือเป็นพื้นที่ค้าขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันเองโดยตรง

ข้อมูลที่ให้แก่ blisby.com จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม

ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้ใช้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับ blisby.com ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ทำกิจการใดนอกเหนือไปจากการซื้อขายสินค้าตามข้อกำหนด และผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ บน blisby.com ไปใช้ต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการอื่นๆ ไปทำธุรกิจเปิดร้านขายสินค้าบนเว็บไซต์อื่น ซึ่งจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของ blisby.com

4. ลิขสิทธิ์

ในการโพสต์รูปภาพสินค้า ทำร้านค้าออนไลน์ หรืออัลบั้ม ผู้ใช้ blisby.com ต้องทำตามกฎหมายลิขสิทธิ์ นามสิทธิ์ และข้อกำหนดของการนำภาพมาใช้

เมื่อมีการอัพโหลดภาพ เนื้อหา หรือข้อมูลกราฟิกใดๆ ผู้ใช้ตกลงว่า Blisby สามารถนำไปใช้เพื่อโฆษณา โพสต์ต่อ หรือใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และสื่อออนไลน์ได้

5. การสละสิทธิ์เรียกร้อง

บริษัท บลิสบีจำกัด ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม การให้บริการขัดข้อง ร้านค้าถูกยกเลิกหรือถูกลบ หรือปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

บริษัท บลิสบีจำกัด ไม่มีภาระผูกพันหรือรับผิดชอบที่จะต้องให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดไป

ในกรณีมีการเรียกร้องหรือฟ้องทางกฎหมาย ให้ยึดตามหลักกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อกำหนดของ Blisby

Blisby ต้องการพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา

blisby.com สร้างขึ้นเพื่อช่วยบริษัทขนาดย่อมและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถโปรโมตสินค้าได้ เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการสร้างสแปม เพิ่มลิงก์ การทำ SEO หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะเดียวกัน เราต้องการสร้างพื้นที่ที่มีคุณภาพเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ เราจะทำการลบร้านค้า สินค้า ความคิดเห็น ข้อความ หรือข้อมูลผู้ใช้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูล สินค้า หรือคำอธิบายที่เป็นเท็จหรือสร้างความเข้าใจผิด
  2. เนื้อหาที่เป็นสแปมหรือเป็นการตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ blisby.com หรือร้านค้า หรือสินค้า
  3. มีลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สินค้า และทำขึ้นเพื่อการตลาด (การสแปมด้วยลิงก์)
  4. เนื้อหาใดๆ ที่มีข้อความที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของ blisby.com
  5. ข้อความที่เหยียดหยาม แบ่งแยกทางด้านการเมือง เชื้อชาติ ไม่สุภาพ หรือดูหมิ่นผู้อื่น
  6. ข้อมูลที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์

นอกจากนี้เราจะจำกัดสิทธิ์สมาชิกดังกล่าวและบันทึก IP address ไว้ เพื่อห้ามไม่ให้สมัครในอนาคตอีกด้วย กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์จาก blisby.com อย่างเต็มที่


หลักการของ Blisby

Blisby สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับศิลปิน ดีไซเนอร์ ผู้ชื่นชอบศิลปะ และใครก็ตามที่มีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ สินค้าเหล่านี้สร้างขึ้นจากความพยายาม ความตั้งใจ และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อให้สินค้าเหล่านี้เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขวางและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น Blisby จึงจัดพื้นที่ให้ผลงานโดยแบ่งประเภทดังนี้

สินค้าที่มีเอกลักษณ์:

Blisby เป็นพื้นที่สำหรับสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ดังนั้นสินค้าจึงต้องมีความพิเศษและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ ขั้นตอนการทำ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ ประเภทสินค้าใน Blisby วางกรอบไว้เพื่อการจัดประเภท แต่ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์

ทุกอย่างเป็นไปได้:

ไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ เฟอร์นิเจอร์ ผลงานศิลปะ ดนตรี ของเล่น สินค้าแฟชั่น เค้ก หรือขนม สินค้าอะไรก็ตามที่มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ได้ผลิตเป็นจำนวณมาก หรือเป็นสินค้าสำเร็จรูป สินค้าใน Blisby คือ “สินค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความรัก

สินค้าทำมือ:

สินค้าที่ขายใน Blisby ได้จะต้องเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือ ทีละชิ้น นำของเก่ามาดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง หรือทำตามความประสงค์ของลูกค้า ยกเว้นสินค้าประเภท “อุปกรณ์งานฝีมือ” และ “ของวินเทจ

ดีไซน์ของคุณ:

คุณสามารถขายสินค้าที่คุณออกแบบเอง แต่ยังไม่ได้ผลิตได้ แต่ต้องระบุประเภทสินค้าให้ตรงตามความเป็นจริง และหากทางทีมงานต้องการหลักฐาน ก็ต้องมีหลักฐานยืนยันได้

สินค้าประเภทของวินเทจ:

สินค้าที่มีคุณภาพและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะอยู่ในประเภท “ของวินเทจ” ได้

สินค้าประเภทของวินเทจสามารถเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ กระเป๋า ผลงานดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ ผลงานศิลปะ ของโบราณ หรือของสะสม สินค้าในประเภทนี้จะเป็นสินค้าทำมือ สินค้าต่อเติมใหม่ หรือสินค้าดั้งเดิมก็ได้ โดยสามารถระบุสินค้าเป็นหลายประเภทย่อยได้ โดยใช้ตัวเลือก “ประเภทย่อย” ในกรณีที่สินค้ามีมากกว่า 1 ประเภท

สินค้าในประเภทของวินเทจทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้ขายที่คัดสรรมาวางจำหน่าย เช่น เป็นสินค้าที่เลือกซื้อด้วยตัวเอง และควรเขียนอธิบายไว้ใต้สินค้าด้วย

ข้อยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือ หากนำสินค้าวินเทจหรือสินค้าเก่ามาสร้างใหม่ ควรจะนำไปใส่ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทของวินเทจ อย่างเช่นนำกระสอบไปรษณีย์เก่ามาทำเป็นปลอกหมอนก็ควรจะอยู่ในประเภท “บ้านและของแต่งบ้าน

อุปกรณ์งานฝีมือที่ผลิตเองและผลิตจากโรงงาน:

ในหมวดหมู่ “อุปกรณ์งานฝีมือ” ผู้ขายสามารถขายอุปกรณ์งานฝีมือที่ผลิตขึ้นเองและอุปกรณ์งานฝีมือที่ผลิตจากโรงงานได้ และสามารถลงขายได้ในจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตงานศิลปะ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าสินค้าประเภทนี้เหมาะที่จะอยู่ใน Blisby หรือไม่